Dua Kalam Mufti Taqi Sahib – ‘Gum e a’ashiqi ata’ farma’ The episode of the Changing of the Qibla (ii) [Al Baqarah 2:142]

Dua Kalam Mufti Taqi Sahib – ‘Gum e a’ashiqi ata’ farma’ The episode of the Changing of the Qibla (ii) [Al Baqarah 2:142] Majlis Programme: Dua Kalam Mufti Taqi Sahib – ‘Gum e a’ashiqi ata’ farma’ The episode of the Changing of the Qibla (ii) [Al Baqarah 2:142]

Read More »